• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Děkujeme dětem ze ZŠ a Gymnázia Nový Porg, které uspořádaly "Mikulášské pečení" ve prospěch Domova. Septimánky se domluvily s dětmi ze 4. třídy, připravily těsto, napekly sladké a vše prodaly. Výtěžek bude určen jako příspěvek pro zimní pobyt dětí našich maminek v Jizerských horách. Máme velikou radost, že děti obdarovaly druhé děti, neboť je to stálo vlastní úsilí, práci a čas. Děkujeme.

V současné době  v Domově studují dálkově dvě klientky, jeden chlapec studuje denně učební obor a dospělá dívka studuje obor na vysoké škole. Bez velkorysé finanční podpory paní Mgr. Martiny Krskové by bylo velmi obtížné zajistit financování studia. Paní Krsková podporuje finančně i dary také  maminky a děti, které již nejsou našimi klienty, ale snaží se samostatně fungovat v běžném životě. Tato pomoc je pro nás velmi důležitá, paní Krsková se také zasloužila o dofinancování novostavby a provozu Domova. Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme.

Díky milé paní Lebesle se nám daří pokračovat ve spolupráci s Francouzi. Paní Lebesle s paní Lare a Mariane se u nás v Domově byly podívat. Podařilo se již realizovat "Sbírku oblečení, obuvi a sportovního vybavení" a "Vánoční trh", kde byly k dispozici vánoční výrobky našich maminek ve spolupráci s pracovníky. Vážíme si Vašeho nasazení a času, který věnujete pro dobrou věc.

V listopadu 2018 se nám podařilo zkolaudovat novostavbu, která byla postavena díky mnoha dárcům a díky podpoře dobrých lidí kolem nás. Spodní část dílničky se nyní vybavuje, děkujeme firmě Winterhalter za dar profesionální myčky, která je již v provozu. V patře se již pomalu zprovozňují dva samostatné byty a práce v okolí novostavby, především vybudování parkovacího zázemí, je již také dokončeno. Děkujeme panu Bláhovi za dokončení stavebních prací a panu Ing. Michalovi Burdovi za stavební dozor.

Děkujeme Nadaci Preciosa za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000Kč  na úhradu nákladů spojených s vybavením pokojů nábytkem pro naše maminky a děti. Konkrétně byl příspěvek využit na vybavení dvou pokojů kuchyňskou linkou. Maminky už mohly péct vánoční cukroví v nové kuchyni. Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Podkategorie