• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Ke konci července maminky a děti z Domova strávily krásné dny v Ebersdorfu u manželů Guderových, v takzvaném volnočasovém zařízení Guderhof. Vařilo se společně, chodilo se na pěší výlety do blízkého okolí, navštívili jsme Zologickou zahradu v nedalekém Görlitz, rozhlednu v Löbau a večer, když dovolilo počasí, jsme společně poseděli nad opékáním vuřtů s hraním písniček, pohádek a her. V průběhu pobytu nás  potěšili svou návštěvou manželé Bubeníčkovi s vnučkou Nelinkou, měli jsme možnost strávit společné odpoledne neformálně s hejtmanem Ústeckého Kraje a jeho ženou. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné dny v "Guderově".

Úterní odpoledne se celý Domov těšil na společnou oslavu narozenin synů naší maminky. Nechyběl výborný dort a samozřejmě dárky pro kluky, na které se podařilo mamince ušetřit. Kluci pojedou v létě na skautský tábor, tudíž dárek určitě užijí.

Krásné víkendové počasí vylákalo maminky a děti na kola, společně s pracovnicí Domova vyrazily na cyklovýlet k pramenům Křinice. Zdatně zvládly výšlap všichni, večer byl poté ve znamení velkých zážitků.

"Noc kostelů" připadla na páteční večer 10.06.2016. Děkujeme panu monsignoru Pilzovi, který vše vedl, ale také  panu E. Šmidtovi, pracovníkům Domova sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží, panu Ing. Jiřímu Podlešákovi, který ochotně překládal, našim maminkám a dětem, ale i mnoha dalším lidem. Programu se účastnili kromě obyvatel Domova také přátelé z Německa, z obce Studánka, Varnsdorfu a okolí. Ukončením byla společná modlitba všech.A protože mottem letošní "Noci kostelů" je myšlenka z Písma svatého, ze Zjevení sv. Jana:

"Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude"

tak symbolem "Noci kostelů" jsou otevřené dveře kostelů, aby tam mohl každý přijít, chvíli pobýt a uvědomit si, že tím Světlem, které prosvítí temnotu noci je Bůh. A jak nám všem připomíná papež František:

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není" (1Jan 1,5). Také v našich osobních dějinách se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma."

Kéž tedy kolem sebe šíříme světlo a dobro...

Podkategorie