• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

V Domově se k přílležitosti svátku matek konal klavírní koncert mladého talentovaného chlapce Martina Koláře, který příští školní rok začne studium na Konzervatoři v Teplicích. Děti měly připravené pro maminky dárky, kterými po skončení koncertu maminky obdarovaly. Od zaměstnanců Domova dostala každá maminka kytičku a společně se posedělo s občerstvením, které připravily maminky. Pro naše klientky a děti byl klavírní koncert velikým zážitkem. Děkujeme zástupci obce Dolní Podluží, paní místostarostce Bc. Petře Frančové za milou společnost a zájem o dění v Domově.

Maminky a děti Domova sv. Vincenta de Paul pomohly ve svém volném čase sestřičkám s úklidem Křížové hory a okolí.

Poslední aprílový den se Domov sv. Vincenta de Paul rozloučil s Rampušačkou. Rampušačku si děti a maminky společně vyrobily, rozloučily se s ní a po společných hrách se opekly vuřty a posedělo se. Byl to velmi příjemný společný večer a díky pomoci nejen pracovníků, ale i dobrým lidem z našeho okolí se podařilo vše uspořádat.

Volný čas tráví děti nejen přípravou na školu, dováděním po zahradě, ale chodí na zájmové kroužky. Začátkem dubna se uskutečnilo vystoupení ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour. Děti hrály  na flétnu pod vedením zkušené pracovnice SI paní Bc. Ivy Špičkové. Děkujeme za trpělivost a výbornou spolupráci.

Jedna z maminek Domova sv. Vincenta de Paul slavnostně ukončila kurz vaření. Poslední oběd v rámci kurzu vaření byl sváteční, maminky s pomocí a podporou pracovníků připravily hovězí polévku, bramborový salát, řízek a nechyběl ani moučník.

Podkategorie