• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

"Noc kostelů" připadla na páteční večer 10.06.2016. Děkujeme panu monsignoru Pilzovi, který vše vedl, ale také  panu E. Šmidtovi, pracovníkům Domova sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží, panu Ing. Jiřímu Podlešákovi, který ochotně překládal, našim maminkám a dětem, ale i mnoha dalším lidem. Programu se účastnili kromě obyvatel Domova také přátelé z Německa, z obce Studánka, Varnsdorfu a okolí. Ukončením byla společná modlitba všech.A protože mottem letošní "Noci kostelů" je myšlenka z Písma svatého, ze Zjevení sv. Jana:

"Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude"

tak symbolem "Noci kostelů" jsou otevřené dveře kostelů, aby tam mohl každý přijít, chvíli pobýt a uvědomit si, že tím Světlem, které prosvítí temnotu noci je Bůh. A jak nám všem připomíná papež František:

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není" (1Jan 1,5). Také v našich osobních dějinách se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma. Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma."

Kéž tedy kolem sebe šíříme světlo a dobro...