• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Díky finančnímu přispění Nadačního fondu paní Ivany Zemanové, Mudr. Vratislava Mrázka - společnost Angio a.s. a pana Zahálky - společnost TZPAM s.r.o. jsme mohli uskutečnit sen našich maminek a dětí. Na začátku září se celý Domov vydal autobusem na pobyt u moře v Chorvatsku.Už samotná dlouhá cesta přes noc byla pro děti zážitkem. Ubytování a stravování bylo zajištěno v kempu v chatičkách, které byly kousek od moře k radosti všech. Počasí nám přálo, pouze jeden den byl deštivý, ale zato odpočinkový. Maminky a děti byly nadšené, zažily výlet lodí po pobřeží, výlet vláčkem do města a především koupání v moři. Plavci své síly změřili plaváním proti vlnám, neplavci na břehu dováděli a blízké hřiště s průlezkami lákalo nejmenší. Maminky s dětmi si užívaly večerních samostatných procházek za výbornou zmrzlinou, naučily se orientovat v novém prostředí a zvládat nové situace, což je pro ně velikým přínosem v osamostatňování. Děkujeme všem, kteří nás podporovali, abychom tento sen maminkám a dětem mohli splnit, neboť bez nich by tyto prožitky maminky a děti neměly.