• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Seznam článků

Domovu se podařilo zajistit resocializační pobyt maminek a dětí v Bulharsku. Vše se podařilo díky našim dárcům, lidem, kterým není lhostejný osud a životní příběhy našich maminek a dokáží se podělit o možnost zprostředkovat našim klientkám nádherné chvíle s dětmi. Organizace celého pobytu nebyla jednoduchá, ale podařilo se nám vše zajistit, postarat se o maminky a děti a velký dík také patří paní Venturové a všem zaměstnancům, protože každý z nich se obětavě podílel na veškeré organizaci.