• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

 

Dne 04.12.2017 uspořádaly děti z DVÚ Jiříkov u nás v Domově sv. Vincenta de Paul krásného "Mikuláše" pro děti. Bylo to velmi pěkně připraveno, děti nadělovaly dětem a o to kouzelnější bylo vzájemné setkání. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli, byly to velmi příjemné chvíle.

 

Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží pořádá

v úterý 26. 9. 2017 slavnost k svátku svatého Vincenta de Paul.

 

SLAVNOST K SVÁTKU SV. VINCENTA DE PAUL

 

Program:       15.00-16.45  prohlídka objektů Domova, občerstvení, posezení

                        17.00-  bohoslužba slova v kostele sv. Františka z Assisi na Studánce

                        Koncert:  M. Kolář- varhany, pěvecké sdružení Kvíltet z Varnsdorfu

 

 

 

Srdečně Vás všechny zveme!

Manželé Guderovi umožnili maminkám společně s dětmi pobýt pět dnů v jejich prázdninovém středisku. Maminky si za pomoci pracovníků samy vařily a věnovaly se dětem. Protože tento společný  sociálněterapeutický pobyt byl po táboře v Jetřichovicích, děti po cyklistických vyjížďkách měly sebou kola a tentokrát vzaly na výlet i maminky. Děkujeme manželům Guderovým.

V létě se podařilo zorganizovat pro děti z Domova integrační tábor, který byl obzvláštněn cyklistickým oddílem. Pod vedením pana Podlešáka se podnikaly cyklistické výlety do krásného okolí Jetřichovic, jeden z výletů byl  i do Hřenska. Další turistická skupina podnikala pěší výlety a když bylo hezky, děti se koupaly v bazénu. Všechny děti si tábor užily, poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci včetně finančního zajištění tábora a umožnili dětem tyto zážitky.

Po mnoha peripetiích se podařilo pokračovat se stavbou sociálněterapeutické dílny pro naše maminky. Díky ohromné a nezištné pomoci Lužických Srbů se v srpnu podařilo vystavět krov, položit tašky a osadit větší část oken. Velké díky za tuto práci patří panu Roblovi  a dalším Lužickým Srbům z Ralbitz-Rosenthal. Děkujeme. Podívejte se s námi na dokumentaci stavby a to od demolice původní garáže.

Podkategorie