• Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

  • Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dětmi

Dne 15.12. se ve Kbelích konal vánoční prodejní workshop, jehož výtěžek byl určen pro maminky a děti z Domova a to na nákup látek a materiálů na další tvoření. Byla vybrána částka 11.088 Kč, všem velmi děkujeme za milou atmosféru a štědrý výtěžek.

V naší dílničce pod vedením paní Veroniky Bannertové začíná pečení cukroví s maminkami, protože jsou nyní doma i školní děti, také se zapojují do veškerých činností Domova. Podělte se s námi o momentky z pracovní terapie.


V Domově v rámci upevnění pracovních návyků neprobíhá pouze vaření a pečení pro potřeby klientek a dětí, ale naše maminky i děti společně tvoří, vyrábí a radují se ze společných výrobků. Máme novou keramickou pec, kde pod vedením paní Kamily Žítkové společně tvoříme.

Domovu se podařilo zajistit resocializační pobyt maminek a dětí v Bulharsku. Vše se podařilo díky našim dárcům, lidem, kterým není lhostejný osud a životní příběhy našich maminek a dokáží se podělit o možnost zprostředkovat našim klientkám nádherné chvíle s dětmi. Organizace celého pobytu nebyla jednoduchá, ale podařilo se nám vše zajistit, postarat se o maminky a děti a velký dík také patří paní Venturové a všem zaměstnancům, protože každý z nich se obětavě podílel na veškeré organizaci.
Bulh20
Maminky a děti prožily požehnané vánoční svátky díky hodným lidem, kteří na ně mysleli a obdarovali je dárky. Děkujeme za ně.

Podkategorie